آرشیو اخبار پژوهشی

خبر

« بازگشت

انعقاد تفاهم نامه همکاری های علمی،آموزشی، پژوهشی و عملیاتی با وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران با وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی در راستای همکاری های علمی،آموزشی، پژوهشی و عملیاتی جهت اجرای پروژه HSE شهروندی در حوزه کودک و نوجوان و آسیب های اجتماعی تفاهم نامه همکاری امضا کرد.

شرح تفاهم نامه