آرشیو اخبار پژوهشی

خبر

اولویت‌های تحقیقاتی شرکت مدیریت منابع آب ایران و شرکت‌های زیرمجموعه در سال ۱۳۹۷

اولویت‌های تحقیقاتی شرکت مدیریت منابع آب ایران و شرکت‌های زیرمجموعه در سال ۱۳۹۷


لیست تکمیلی اولویت‌های تحقیقاتی شرکت مدیریت منابع آب ایران و شرکت‌های زیرمجموعه آن در سال ۱۳۹۷ در قالب 6 محور اصلی و  20 زیر محور به شرح زیر می باشد. (برای اطلاعات بیشتر بر روی نام هر کدام از محورها کلیک نمایید.)

۱. محور مدیریت ریسک و بحران (آمایش سرزمین و طرح‌های جامع - پدافند غیر عامل - خشکسالی - سیلاب - تغییر اقلیم - موارد مشترک)

۲. محور مدیریت تقاضا (آب کشاورزی - آب شهری - آب و صنعت)

۳. مباحث حقوقی و قانونی و اجتماعی و ظرفیت‌سازی (آموزش سازمانی و مدیریتی - اجتماعی، مشارکت مردمی و سرمایه‌گذاری - قوانین مقررات و ضوابط بخش آب- مسائل اجتماعی و مشارکت عمومی)

۴. محور آب و محیط زیست (رودخانه‌ها - ارزیابی زیست محیطی در بخش آب - پیکر آبی)

۵. محور مدیریت دانش و پژوهش (فناوری نوین در بخش آب - مدیریت دانش در بخش آب)

۶. محور زیرساخت‌های آبی (مسائل فنی و اجرایی - مسائل مدیریتی)

اعضای محترم هیأت علمی متقاضی همکاری در اجرای پروژه‌ها، عناوین اولویت‌های تحقیقاتی مورد نظر را به پست الکترونیکی دفتر توسعه فناوری و خدمات صنعتی به نشانی otdis.eng@ut.ac.ir ارسال نمایند تا اقدامات و هماهنگی‌های لازم با شرکت‌های مربوطه صورت پذیرد.