آرشیو اخبار پژوهشی

خبر

اولویت‌های تحقیقاتی مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران در حوزه حمایت از پایان نامه‌های دانشجویی

اولویت‌های تحقیقاتی مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران در حوزه حمایت از پایان نامه‌های دانشجویی


به اطلاع می رساند مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران در خصوص حمایت از انجام پایان نامه‌های دانشجویی در شهرداری تهران، محورها و موضوعات دارای اولویت در حوزه فنی و عمران و شهرسازی و معماری و مدیریت بحران و... را به شرح زیر اعلام نموده است.

اولویت‌های تحقیقاتی مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران در حوزه حمایت از پایان نامه‌های دانشجویی