آرشیو اخبار پژوهشی

خبر

اولویت‌های پژوهشی کاربردی، اولویت‌های پژوهشی دانشجویی و موضوعات کارآموزی شرکت فاضلاب تهران

اولویت‌های پژوهشی کاربردی، اولویت‌های پژوهشی دانشجویی و موضوعات کارآموزی شرکت فاضلاب تهران


 

با توجه به برگزاری اولین جلسه کمیته فنی تفاهم نامه دانشگاه تهران و شرکت فاضلاب تهران مورخ ۱۵/‏۰۷/‏۱۳۹۷‬ لیست اولویت‌های پژوهشی کاربردی، اولویت‌های پژوهشی دانشجویی و موضوعات کارآموزی شرکت مذکور به شرح زیر اعلام می گیرد.

اولویتهای شرکت فاضلاب