آرشیو اخبار

نمایش 1 - 10 از 302 نتیجه
آیتم در هر صفحه 10
از 31

اخبار دانشکده

بازدید سرپرست محترم دانشگاه تهران از دانشکده محیط زیست

بازدید سرپرست محترم دانشگاه تهران از دانشکده محیط زیست


جناب آقای دکتر نیلی احمد آبادی سرپرست محترم دانشگاه تهران باتفاق هیات همراه بمناسبت روز معلم مورخ 14/2/93 بازدید نمودند .ضمنا ایشان در شورای عمومی دانشکده که بمناسبت روز معلم در سالن شورای دانشکده برگزار شده بود شرکت کردند.