آرشیو اخبار

نمایش 1 - 10 از 262 نتیجه
آیتم در هر صفحه 10
از 27

اخبار دانشکده

« بازگشت

بازدید سرپرست محترم دانشگاه تهران از دانشکده محیط زیست

بازدید سرپرست محترم دانشگاه تهران از دانشکده محیط زیست


جناب آقای دکتر نیلی احمد آبادی سرپرست محترم دانشگاه تهران باتفاق هیات همراه بمناسبت روز معلم مورخ 14/2/93 بازدید نمودند .ضمنا ایشان در شورای عمومی دانشکده که بمناسبت روز معلم در سالن شورای دانشکده برگزار شده بود شرکت کردند.