آرشیو اخبار

نمایش 1 - 10 از 242 نتیجه
آیتم در هر صفحه 10
از 25

اخبار دانشکده

« بازگشت

بازدید سرپرست محترم دانشگاه تهران از دانشکده محیط زیست

جناب آقای دکتر نیلی احمد آبادی سرپرست محترم دانشگاه تهران باتفاق هیات همراه بمناسبت روز معلم مورخ 14/2/93 بازدید نمودند .ضمنا ایشان در شورای عمومی دانشکده که بمناسبت روز معلم در سالن شورای دانشکده برگزار شده بود شرکت کردند.