اطلاعیه ها و اخبار آموزشی اطلاعیه ها و اخبار آموزشی

بازه زمانی ارزشیابی اساتید توسط دانشجویان

به اطلاع کلیه دانشجویان محترم می‌رساند زمان تعیین شده برای ارزشیابی الکترونیکی اعضای محترم هیأت علمی دانشگاه در نیمسال دوم تحصیلی ۹۶-۹۵ از روز شنبه مورخ ۱۶/‏۰۲/‏۹۶  لغایت روز چهارشنبه مورخ ۲۷/‏۰۲/‏۹۶ خواهد بود. شایان ذکر است دانشجویانی که در بازه زمانی مقرر نسبت به ارزشیابی اساتید مبادرت ننمایند، امکان رؤیت نمرات در سامانه جامع آموزش و انتخاب واحد نیسمال آتی را نخواهند داشت.