بازه زمانی ارزشیابی الکترونیکی اعضای هیات علمی دانشکده توسط دانشجویان

بازه زمانی ارزشیابی الکترونیکی اعضای هیات علمی دانشکده توسط دانشجویان


بازه زمانی ارزشیابی الکترونیکی اعضای هیات علمی دانشکده توسط دانشجویان

1393/2/7

بازه زمانی ارزشیابی الکترونیکی اعضای هیات علمی دانشکده در نیمسال دوم سال تحصیلی 93-92 از روز شنبه به تاریخ 13/02/93 لغایت روز چهارشنبه به تاریخ 24/02/93 می باشد. لذا خواهشمند است دانشجویان محترم با مراجعه به سامانه آموزش جهت انجام ارزشیابی اساتید خود اقدام نمایند. شایان ذکر است در صورت عدم انجام ارزشیابی الکترونیکی امکان رویت نمرات نیمسال مربوطه برای دانشجویان وجود نخواهد داشت


آرشیو اطلاعیه های آموزشی

نمایش 1 - 10 از 260 نتیجه
آیتم در هر صفحه 10
از 26