اطلاعیه ها و اخبار آموزشی

« بازگشت

بازه زمانی ارزشیابی الکترونیکی اعضای هیئت علمی تمدید گردید

بازه زمانی ارزشیابی الکترونیکی اعضای هیئت علمی تمدید گردید


"به اطلاع میرساند بازه زمانی ارزشیابی الکترونیکی اعضای هیئت علمی از روز دوشنبه مورخ 95/10/13 لغایت روز جمعه مورخ  95/10/17 تمدید شده است. لازم به ذکر است در صورت عدم انجام ارزشیابی، امکان رویت نمرات و انجام انتخاب واحد برای دانشجویان وجود نخواهد داشت ".