بازه زمانی تعیین شده برای ارزشیابی الکترونیکی اعضای محترم هیات علمی توسط دانشجویان

بازه زمانی تعیین شده برای ارزشیابی الکترونیکی اعضای محترم هیات علمی توسط دانشجویان


به استحضار می رساند زمان تعیین شده برای ارزشیابی الکترونیکی اعضای محترم هیات علمی در نیمسال اول تحصیلی 95-94 از روز شنبه مورخ 94/9/14 لغایت روز چهارشنبه مورخ 94/9/25 خواهد بود.

لازم به ذکر است در صورت عدم انجام ارزشیابی ، ثبت نام وانتخاب واحد نیمسال بعد تحت هیچ شرایطی امکانپذیر نخواهد بود و نمرات نیمسال جاری نیزقابل مشاهده نمی باشد .ضمناً دانشجویان شهریه پرداز که دارای بدهی هستند امکان انجام ارزشیابی را نداشته ومی بایست نسبت به پرداخت بدهی وانجام ارزشیابی اقدام نمایند . متقاضیان وام که وام آنان تاکنون واریز وثبت نگردیده نیزمشمول این قانون می باشند.

تاکید می گردد ثبت نام وانتخاب واحد نیمسال آتی منوط  به انجام ارزشیابی نیمسال قبل می باشد و درصورت عدم انجام ارزشیابی هیچ اقدامی ازسوی آموزش دانشکده میسر نمی باشد. 

همچنین دانشجویانی که تائیدیه تحصیلی مقطع قبلی ودانشجویان ذکوری که معافیت تحصیلی تائید شده خودرابه اداره آموزش ارائه نداده باشند امکان ثبت نام وانتخاب واحد نیمسال بعد را نخواهند داشت.

اداره آموزش دانشکده محیط زیست


آرشیو اطلاعیه های آموزشی

نمایش 1 - 10 از 263 نتیجه
آیتم در هر صفحه 10
از 27