اطلاعیه ها و اخبار آموزشی

« بازگشت

بخشنامه بنیاد ملی نخبگان

بخشنامه بنیاد ملی نخبگان


 با عنایت به اینکه شناسایی دانشجویان صاحب استعداد برتر ازطریق سامانه ثریا میسرمی باشد، لذا به اطلاع دانشجویان شاغل به تحصیل که درسنوات مجاز تحصیل می‌باشند می‌رساند تا در فرصت تعیین شده (دانشجویان فعلی حداکثر تا تاریخ  1395/4/10 و دانشجویان جدیدالورود حداکثر تا تاریخ 1395/7/10) نسبت به بارگذاری و بروز رسانی مدارک خود درسامانه ثریا (http://soraya.bmn.ir) اقدام نمایند.