نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بخش فناوری اطلاعات-فضای شخصی

بخش فناوری اطلاعات-فضای شخصی


برای سهولت نگهداری و دسترسی به فایل های الکترونیکی، فضای شخصی (Home Directory) برای اعضای دانشگاه تهران (شامل اعضای محترم هیات علمی، دانشجویان و کارکنان) با قابلیت دسترسی در شبکه داخلی دانشگاه، ایجاد شده است. فضای اختصاص یافته برای هر کاربر در حال حاضر یک گیگا بایت می‌باشد.

راهنمای استفاده از فضای شخصی