تقویم دفاع (کارشناسی ارشد و دکترا)

نمایش 1 - 25 از 239 نتیجه
آیتم در هر صفحه 25
از 10

اطلاعیه جلسه دفاع

بررسی اثربخشی آموزش های محیط زیست بر گروه های متوسطه تحصیلی دانش آموزان دختر در حفاظت از تالاب ها. مطالعه موردی: تالاب شور، شیرین و میناب (یکشنبه 1398/6/31 ساعت 11)

بررسی اثربخشی آموزش های محیط زیست بر گروه های متوسطه تحصیلی دانش آموزان دختر در حفاظت از تالاب ها. مطالعه موردی: تالاب شور، شیرین و میناب (یکشنبه 1398/6/31 ساعت 11)


نام دانشجو: مهناز جدیدی

رشته تحصیلی: محیط زیست-گرایش آموزش

عنوان پایان نامه : بررسی اثربخشی آموزش های محیط زیست بر گروه های متوسطه تحصیلی دانش آموزان دختر در حفاظت از تالاب ها. مطالعه موردی: تالاب شور، شیرین و میناب

استاد راهنما: دکتر نوحه گر

استاد مشاور: دکتر لیلا عبدلی

تاریخ دفاع: یکشنبه 1398/6/31 ساعت 11

محل دفاع: دانشکده محیط زیست