تقویم دفاع (کارشناسی ارشد و دکترا)

نمایش 1 - 8 از 279 نتیجه
آیتم در هر صفحه 8
از 35

اطلاعیه جلسه دفاع

بررسی اثربخشی آموزش های محیط زیست بر گروه های متوسطه تحصیلی دانش آموزان دختر در حفاظت از تالاب ها. مطالعه موردی: تالاب شور، شیرین و میناب (یکشنبه 1398/6/31 ساعت 11)

بررسی اثربخشی آموزش های محیط زیست بر گروه های متوسطه تحصیلی دانش آموزان دختر در حفاظت از تالاب ها. مطالعه موردی: تالاب شور، شیرین و میناب (یکشنبه 1398/6/31 ساعت 11)


نام دانشجو: مهناز جدیدی

رشته تحصیلی: محیط زیست-گرایش آموزش

عنوان پایان نامه : بررسی اثربخشی آموزش های محیط زیست بر گروه های متوسطه تحصیلی دانش آموزان دختر در حفاظت از تالاب ها. مطالعه موردی: تالاب شور، شیرین و میناب

استاد راهنما: دکتر نوحه گر

استاد مشاور: دکتر لیلا عبدلی

تاریخ دفاع: یکشنبه 1398/6/31 ساعت 11

محل دفاع: دانشکده محیط زیست