- یک‌شنبه، ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸

اطلاعیه جلسه دفاع

بررسی اثر تنش های مرتبط با ایمنی بر رفتار ایمنی کارگران (BBS). مطالعه موردی: کارگران بخش ساختمانی (دوشنبه 1/11/1397 ساعت 14)

نام دانشجو:  فرشید طالب لو

رشته تحصیلی:  ایمنی بهداشت محیط زیست

عنوان پایان نامه: بررسی اثر تنش های مرتبط با ایمنی بر رفتار ایمنی کارگران (BBS). مطالعه موردی: کارگران بخش ساختمانی

اساتید راهنما:   دکتر گیوه چی – دکتر جعفری

استاد مشاور: ------------

تاریخ دفاع: دوشنبه 1/11/1397  ساعت 14

محل دفاع:  سالن کنفرانس ساختمان شماره دو