تقویم دفاع (کارشناسی ارشد و دکترا)

نمایش 1 - 8 از 279 نتیجه
آیتم در هر صفحه 8
از 35

اطلاعیه جلسه دفاع

بررسی انتقال آلاینده های فلزات سنگین در زوائد نفتی به خاک (یکشنبه 97/7/8 ساعت 10)

بررسی انتقال آلاینده های فلزات سنگین در زوائد نفتی به خاک (یکشنبه 97/7/8 ساعت 10)


نام دانشجو:   طاهره جباری

رشته تحصیلی:  مهندسی محیط زیست – گرایش مواد زائد جامد

عنوان پایان نامه:  بررسی انتقال آلاینده های فلزات سنگین در زوائد نفتی به خاک 

اساتید راهنما:   جناب آقای دکتر سعید گیتی پور

استاد مشاور: خانم دکتر پازکی

تاریخ دفاع:  یکشنبه 97/7/8 ساعت 10

محل دفاع:  کوچه -آذین دانشکده محیط زیست- ساختمان شماره 2 سالن کنفرانس