تقویم دفاع (کارشناسی ارشد و دکترا)

نمایش 1 - 25 از 240 نتیجه
آیتم در هر صفحه 25
از 10

اطلاعیه جلسه دفاع

بررسی تاثیر تغییر تولید انرژی از سوخت های فسیلی به انرژی های تجدید پذیر بر میزان انتشار آلاینده های هوا و گازهای گلخانه ای با تاکید بر آموزش محیط زیست (سه شنبه 1397/7/10 ساعت 9:30)

بررسی تاثیر تغییر تولید انرژی از سوخت های فسیلی به انرژی های تجدید پذیر بر میزان انتشار آلاینده های هوا و گازهای گلخانه ای با تاکید بر آموزش محیط زیست (سه شنبه 1397/7/10 ساعت 9:30)


نام دانشجو:  الهام متقی

رشته تحصیلی:  برنامه ریزی محیط زیست – گرایش آموزش

عنوان پایان نامه:  بررسی تاثیر تغییر تولید انرژی از سوخت های فسیلی به انرژی های تجدید پذیر بر میزان انتشار آلاینده های هوا و گازهای گلخانه ای با تاکید بر آموزش محیط زیست

اساتید راهنما:   جناب آقای دکتر احمد نوحه گر و جناب آقای دکتر علی دریابیگی زند

استاد مشاور: ________

تاریخ دفاع:  سه شنبه 1397/7/10 ساعت 9:30 

محل دفاع:  سالن کنفرانس ساختمان شماره 1