تقویم دفاع (کارشناسی ارشد و دکترا)

نمایش 1 - 8 از 243 نتیجه
آیتم در هر صفحه 8
از 31

اطلاعیه جلسه دفاع

بررسی تاثیر تغییر تولید انرژی از سوخت های فسیلی به انرژی های تجدید پذیر بر میزان انتشار آلاینده های هوا و گازهای گلخانه ای با تاکید بر آموزش محیط زیست (سه شنبه 1397/7/10 ساعت 9:30)

بررسی تاثیر تغییر تولید انرژی از سوخت های فسیلی به انرژی های تجدید پذیر بر میزان انتشار آلاینده های هوا و گازهای گلخانه ای با تاکید بر آموزش محیط زیست (سه شنبه 1397/7/10 ساعت 9:30)


نام دانشجو:  الهام متقی

رشته تحصیلی:  برنامه ریزی محیط زیست – گرایش آموزش

عنوان پایان نامه:  بررسی تاثیر تغییر تولید انرژی از سوخت های فسیلی به انرژی های تجدید پذیر بر میزان انتشار آلاینده های هوا و گازهای گلخانه ای با تاکید بر آموزش محیط زیست

اساتید راهنما:   جناب آقای دکتر احمد نوحه گر و جناب آقای دکتر علی دریابیگی زند

استاد مشاور: ________

تاریخ دفاع:  سه شنبه 1397/7/10 ساعت 9:30 

محل دفاع:  سالن کنفرانس ساختمان شماره 1