- دوشنبه، ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸

اطلاعیه جلسه دفاع

بررسی تاثیر تغییر تولید انرژی از سوخت های فسیلی به انرژی های تجدید پذیر بر میزان انتشار آلاینده های هوا و گازهای گلخانه ای با تاکید بر آموزش محیط زیست (سه شنبه 1397/7/10 ساعت 9:30)

نام دانشجو:  الهام متقی

رشته تحصیلی:  برنامه ریزی محیط زیست – گرایش آموزش

عنوان پایان نامه:  بررسی تاثیر تغییر تولید انرژی از سوخت های فسیلی به انرژی های تجدید پذیر بر میزان انتشار آلاینده های هوا و گازهای گلخانه ای با تاکید بر آموزش محیط زیست

اساتید راهنما:   جناب آقای دکتر احمد نوحه گر و جناب آقای دکتر علی دریابیگی زند

استاد مشاور: ________

تاریخ دفاع:  سه شنبه 1397/7/10 ساعت 9:30 

محل دفاع:  سالن کنفرانس ساختمان شماره 1