- سه‌شنبه، ۲۸ اسفند ۱۳۹۷

تقویم دفاع (کارشناسی ارشد و دکترا) تقویم دفاع (کارشناسی ارشد و دکترا)

اطلاعیه جلسه دفاع اطلاعیه جلسه دفاع

بررسی نرخ تبدیل گاز متان تولیدی در دفنگاه های پسماند شهری به دی اکسید کربن با استفاده از پوشش زیستی (دوشنبه 1397/11/1 ساعت 11)

نام دانشجو:  فرانک صبحگاهی 

رشته تحصیلی:  مهندسی محیط زیست- گرایش مواد زائد جامد

عنوان پایان نامه: بررسی نرخ تبدیل گاز متان تولیدی در دفنگاه های پسماند شهری به دی اکسید کربن با استفاده از پوشش زیستی

اساتید راهنما:   دکتر پازوکی- دکتر گیتی پور

استاد مشاور: دکتر عبدلی

تاریخ دفاع: دوشنبه 1397/11/1 ساعت 11

محل دفاع:  سالن کنفرانس ساختمان شماره دو