تقویم دفاع (کارشناسی ارشد و دکترا)

نمایش 1 - 25 از 240 نتیجه
آیتم در هر صفحه 25
از 10

اطلاعیه جلسه دفاع

بررسی نرخ تبدیل گاز متان تولیدی در دفنگاه های پسماند شهری به دی اکسید کربن با استفاده از پوشش زیستی (دوشنبه 1397/11/1 ساعت 11)

بررسی نرخ تبدیل گاز متان تولیدی در دفنگاه های پسماند شهری به دی اکسید کربن با استفاده از پوشش زیستی (دوشنبه 1397/11/1 ساعت 11)


نام دانشجو:  فرانک صبحگاهی 

رشته تحصیلی:  مهندسی محیط زیست- گرایش مواد زائد جامد

عنوان پایان نامه: بررسی نرخ تبدیل گاز متان تولیدی در دفنگاه های پسماند شهری به دی اکسید کربن با استفاده از پوشش زیستی

اساتید راهنما:   دکتر پازوکی- دکتر گیتی پور

استاد مشاور: دکتر عبدلی

تاریخ دفاع: دوشنبه 1397/11/1 ساعت 11

محل دفاع:  سالن کنفرانس ساختمان شماره دو