تقویم دفاع (کارشناسی ارشد و دکترا)

نمایش 1 - 25 از 239 نتیجه
آیتم در هر صفحه 25
از 10

اطلاعیه جلسه دفاع

بررسی کارایی نانو ذره تنگستن در حذف رنگ و COD از فاضلاب رنگسازی (دوشنبه 1397/7/25 ساعت 12)

بررسی کارایی نانو ذره تنگستن در حذف رنگ و COD از فاضلاب رنگسازی (دوشنبه 1397/7/25 ساعت 12)


نام دانشجو:  ساجده سمیعی 

رشته تحصیلی:  مهندسی محیط زیست

عنوان پایان نامه: بررسی کارایی نانو ذره تنگستن در حذف رنگ و COD از فاضلاب رنگسازی

اساتید راهنما:   سرکار خانم دکتر تکتم شهریاری  

استاد مشاور: جناب آقای دکتر مجید بغدادی

تاریخ دفاع: دوشنبه 1397/7/25 ساعت 12

محل دفاع:  سالن کنفرانس ساختمان شماره دو