نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برقراری دسترسی آزمایشی به پایگاه Reaxys از محصولات شرکت الزویر

برقراری دسترسی آزمایشی به پایگاه Reaxys از محصولات شرکت الزویر


دسترسی به استحضار می رساند دسترسی آزمایشی به پایگاه Reaxys از محصولات شرکت الزویر به مدت یک ماه فراهم گردیده است. جهت استفاده به لینک زیر مراجعه فرمایید:

www.reaxys.com