آرشیو اخبار امور دانشجویی آرشیو اخبار امور دانشجویی

اطلاعیه های امور دانشجویی اطلاعیه های امور دانشجویی

برنامه زمانی وام ویژه دکتری سه ماهه زمستان

برنامه زمانی وام ویژه دکتری سه ماهه زمستان


با سلام و احترام؛

       برنامه زمانی وام ویژه دکتری سه ماهه زمستان به شرح ذیل اعلام می شود. 

نوع وام

زمان ثبت وام در سامانه گلستان برای دانشجویان

زمان تایید و ثبت وام برای دانشکده ها

وام ویژه دکتری سه ماهه زمستان  

از تاریخ 95/11/3 لغایت 1395/11/16

از تاریخ 95/11/3 لغایت 1395/11/18

 

خواهشمند است نسبت به رعایت بازه زمانی تعیین شده همکاری لازم را با این اداره کل داشته باشید تا با عنایت به محدود بودن تعداد لیست های وام و اعتبارات صندوق، مشکلی در پرداخت وام مذکور ایجاد نشود.

شایان ذکر است الصاق فرم های شماره 2 و شماره 3 متناسب با نوع وام انتخابی هر دانشجو در سیستم صندوق رفاه دانشجویان الزامی است.