آرشیو اطلاعیه و رویدادهای فرهنگی آرشیو اطلاعیه و رویدادهای فرهنگی

اطلاعیه اطلاعیه

برگزاری اولین دوره انتخابات انجمن علمی دانشجویی رشته مهندسی سیستم های انرژی

برگزاری اولین دوره انتخابات انجمن علمی دانشجویی رشته مهندسی سیستم های انرژی


بنا به درخواست دانشجویان رشته مهندسی سیستم های انرژی -انرژی های محیط زیست مبنی بر تاسیس انجمن علمی دانشجویی، با همین نام در دانشکده محیط زیست ، مورخ 94/8/24 پس از مراتب و تشریفات اداری درمحوطه دانشکده رای گیری برگزار شد .از بین 7 کاندیدا 5 نفر بعنوان عضو اصلی این انجمن انتخاب شدند .اسامی منتخبین در ذیل خواهد آمد.

  • احسان طبیبیان (نفر اول و بعنوان دبیر انجمن معرفی شد)
  • نیما جاویدی (عضو اصلی)
  • حمزه تبار جعفری 
  • نرگس سفید 
  • فرهانه مقصودی