اطلاعیه ها و اخبار آموزشی

برگزاری جلسه معارفه دانشجویان ورودی جدید دانشکده محیط زیست

برگزاری جلسه معارفه دانشجویان ورودی جدید دانشکده محیط زیست


به اطلاع می رساند مراسم معارفه دانشجویان جدید الورود دانشکده محیط زیست، در روز دوشنبه مورخ  1397/7/16 در ساختمان شماره 2 برگزار می گردد.