اطلاعیه ها و اخبار آموزشی

برگزاری جلسه معارفه دانشجویان ورودی جدید دانشکده محیط زیست

به اطلاع می رساند مراسم معارفه دانشجویان جدید الورود دانشکده محیط زیست، در روز دوشنبه مورخ  1397/7/16 در ساختمان شماره 2 برگزار می گردد.