آرشیو اخبار پژوهشی

خبر

برگزاری سخنرانی علمی با موضوع ارائه گزارشی از مدیریت تالابهای ایران و تشریح نحوه همکاری های علمی و پژوهشی

برگزاری سخنرانی علمی با موضوع ارائه گزارشی از مدیریت تالابهای ایران و تشریح نحوه همکاری های علمی و پژوهشی


انجمن علمی برنامه ریزی محیط زیست دانشکده محیط زیست برگزار می کند:

سلسله نشست های تخصصی محیط زیست با موضوع

 

ارائه گزارشی از مدیریت تالابهای ایران و تشریح نحوه همکاری های علمی و پژوهشی

سخنران: دکتر مسعود باقرزاده کریمی

مدیر اکوسیستم های تالابی سازمان حفاظت محیط زیست

 

زمان: سه شنبه 6 آذرماه 1367 ساعت 14 الی 16

مکان: سالن کنفرانس، ساختمان شماره یک دانشکده محیط زیست

آدرس: خیابان انقلاب، خیابان آذین، نبش کوچه آذین، دانشکده محیط زیست