آرشیو اطلاعیه و رویدادهای فرهنگی آرشیو اطلاعیه و رویدادهای فرهنگی

اطلاعیه اطلاعیه

« بازگشت

برگزاری سمیناری جهت ارائه راهکارها و مشوق ها برای دستیابی به دانشگاه سبز در سراسر کشور توسط انجمن زیستا

برگزاری سمیناری جهت ارائه راهکارها و مشوق ها برای دستیابی به دانشگاه سبز در سراسر کشور توسط انجمن زیستا


 چهارشنبه 19 اسفند 1394 سمیناری جهت ارائه راهکارها و مشوق ها برای دستیابی به دانشگاه سبز در سراسر کشور، توسط انجمن علمی- دانشجویی بین رشته ای دانشکده محیط زیست( زیستا) با حضور دکتر اردستانی ریاست دانشکده محیط زیست، دکتر مثنوی معاون پژوهشی دانشکده ، دکتر جعفری معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی  و دکتر نورپور معاون مالی و اداری در سالن کنفرانس دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران برگزار گردید.

شروع این سمینار با سخنرانی دکتر مثنوی معاون پژوهشی دانشکده محیط زیست برگزار گردید.

جناب دکتر در شروع سخنرانی خود از حرکت نسل امروز و دور شدن  از طبیعت به سمت تکنولوژی صحبت کردند و اینکه ما انسانها امروزه در درون کانون هایی گرفتار شدیم که روزی برای رسیدن به آن تلاش زیادی کردیم اما متاسفانه این نقاط و کانون های توسعه شهری به گونه ای شکل گرفته اند که اجازه نفس کشیدن را هم به سختی به ما می دهند و در شرایطی  به سر میبریم که انگار که یک مهاجرت معکوس، صورت میگیرد.

دکتر در ادامه صحبت های خود عامل اصلی تخریب طبیعت را فکر و اندیشه ی انسان ها دانستند که ما با فکر و اندیشه خود به جایی رسیدیم که انقدر تغییر و مداخلات در محیط  انجام داده ایم که باعث ایجاد یک تضاد بین محدود و نامحدود شده است و اگر نتوانیم این تضاد را کنترل کنیم خیلی زود نابود می شویم.و ایشان با اشاره به این که جمع دانشجویی همواره جمع  پویا با سنسورهای قوی پیش برنده ی اهدافی از جامعه می باشد که جامعه در آن ممکنه در حال رکود باشد اگر جمع دانشجو را به عنوان وجدان حساس و بیدار در جامعه در نظر بگیریم  پس در این جا هم این جمع به عنوان  وجدان بیدار و حساس در جامعه تلقی می شود و چیزی که در 80 سال بعد اتفاق خواهد افتاد امروز آن پیامد و اثرات را پیش بینی می کنیم وارائه راهکار می دهیم.

خوشبختانه بحث دانشگاه سبز  در برنامه ی توسعه ی 5 ساله ی دانشگاه تهران جایگاه ویژه ای دارد و ما تمام تلاش خود را از دانشکده ها ی سبز شروع می کنیم تا به دانشگاه سبز برسیم .

اولین راهکار ارائه شده توسط دکتر،مصرف بهینه ی آب و انرژی و کاغذ و اقدام اینها  در یک سیستم یک پارچه  که رفتار ما را تغییر بدهد این جزء رفتار اولیه  دانشگاه سبز است . و همچنین مصرف بهینه آب ، استفاده درست ازمنابع انرژی و مصرف بهینه کاغذ که در دانشکده محیط زیست در حال عملی شدن است. و در پایان جمع بندی صحبت های خود به راهکارهایی اشاره کردند:

-ایجاد تشکل های دانشجویی به صورت شبکه ها و دانشگاه های سبز و استفاده از تجربیات دانشگاه های سبز دیگر و انتقال تجربیات  وداشتن ارتباط وسیع

-ارتباط با دیگر دانشگاه های مشترک المنافع و هدف در این زمینه

-یکپارچه سازی مباحث کاربردی محیط زیستی با  سیلابس های آموزشی گروه ها (عملیاتی کردن در مقیاس خرد تا کلان )

-تعدیل برنامه ی سبز برای سامان دهی و بهسازی سیستم  مورد نیاز برای کار ( داشتن یک برنامه ی سبز برای توسعه ی دانشکده)

-تشویق ایده های نو آورانه در جهت حل مشکلات زیست محیطی  دانشکده

-حداکثر کردن استفاده از تجهیزات و امکانات آموزشی  پژوهشی دانشکده  و دانشگاه در سایت دانشکده

پس از دکتر مثنوی، مهندس الهام شاهی دبیر انجمن علمی زیستا، ضمن معرفی برنامه های اجرا شده توسط شورای مدیریت حاضر انجمن علمی زیستا به بیان برنامه های آتی انجمن پرداختند. ایشان از برگزاری چهارمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست توسط این انجمن در آبان ماه سال 1395 خبر دادند.

دبیر انجمن علمی زیستا اعضای جدید شورای مدیریت انجمن علمی زیستا را معرفی کردند و از عزم جدی انجمن برای دست یافتن به دانشکده سبز خبر دادند.

سپس از جناب دکتر اردستانی ریاست محترم دانشکده محیط زیست جهت سخنرانی دعوت به عمل آمد. ریاست دانشکده ضمن قدردانی از شورای مدیریت سابق زیستا، از فعالیت های انجام شده توسط شورای جدید اعلام رضایت نموده و خواستار حضور بیشتر انجمن در برنامه های دانشکده شدند.

 جناب دکتر از برگزاری دومین کنفرانس علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست در خرداد سال ۱۳۹۵ خبر داد.

در پایان با حضور هیات رئیسه دانشکده محیط زیست از شورای مدیریت پیشین انجمن علمی زیستا تقدیر شد.