آرشیو اطلاعیه و رویدادهای فرهنگی

اطلاعیه

برگزاری مراسم روز درختکاری توسط انجمن زیستا

برگزاری مراسم روز درختکاری توسط انجمن زیستا


 

انجمن علمی زیستا با همکاری انجمن مهندسی طراحی دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران جمعه مورخ 21 اسفند ماه سال 1394

به مناسبت هفته منابع طبیعی در ارتفاعات تلو واقع در شمیرانات اقدم به کاشت نهال نمودند.

علاوه بر اعضای انجمن های نامرده، طبیعت دوستان دیگری از سایر تشکل ها در برنامه درختکاری حضور داشتند.