آرشیو اطلاعیه و رویدادهای فرهنگی آرشیو اطلاعیه و رویدادهای فرهنگی

اطلاعیه اطلاعیه

« بازگشت

برگزاری مراسم پر فیض زیارت عاشورا در اولین روز ماه مبارک شعبان در سالن کنفرانس دانشکده محیط زیست

برگزاری مراسم پر فیض زیارت عاشورا در اولین روز ماه مبارک شعبان در سالن کنفرانس دانشکده محیط زیست


این مراسم در تاریخ 30/2/94 همزمان با اولین روز ماه مبارک شعبان با حضور دانشجویان ، کارکنان و اعضاء هیات علمی دانشکده محیط زیست برگزار شد.