آرشیو اطلاعیه و رویدادهای فرهنگی آرشیو اطلاعیه و رویدادهای فرهنگی

اطلاعیه اطلاعیه

« بازگشت

برگزاری مراسم پر فیض زیارت عاشورا در اولین روز ماه مبارک شعبان در سالن کنفرانس دانشکده محیط زیست

این مراسم در تاریخ 30/2/94 همزمان با اولین روز ماه مبارک شعبان با حضور دانشجویان ، کارکنان و اعضاء هیات علمی دانشکده محیط زیست برگزار شد.