آرشیو اخبار پژوهشی

خبر

برگزاری نشست روز هوای پاک (96/10/25)

برگزاری نشست روز هوای پاک (96/10/25)


دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران برگزار می کند:

نشست روز هوای پاک

با حضور اساتید کارشناسان و مسئولین

مکان: خ انقلاب، خ قدس، دانشکده محیط زیست ساختمان شماره 2

تاریخ برگزاری 96/10/25

ساعت 16-14