برگزاری" نهمین همایش تجلیل از دانشجویان نمونه و ممتاز شاهد و ایثارگر دانشگاه تهران"

برگزاری" نهمین همایش تجلیل از دانشجویان نمونه و ممتاز شاهد و ایثارگر دانشگاه تهران"


با عنایت به برگزاری" نهمین همایش تجلیل از دانشجویان نمونه و ممتاز شاهد و ایثارگر دانشگاه تهران"گرامیداشت سالروز فتح خرمشهر در خرداد ماه سال ۱۳۹۶، به پیوست آئین نامه، شیوه نامه اجرایی و فر م های مربوط تقدیم می‌گردد.

 دانشجویان معزز شاهد و ایثارگر کلیه مقاطع تحصیلی برای دریافت فرم الکترونیکی شماره (۱) به تارنمای این اداره کل به نشانی http://shahed.ut.ac.ir مراجعه نمایند

 کلیه مدارک و مستندات مربوط حداکثر تا پایان وقت اداری دوشنبه ۶/‏۱۲/‏۱۳۹۵ از دانشجویان متقاضی دریافت و متعاقباً با تشکیل جلسه کمیته اجرایی انتخاب دانشجویان نمونه و ممتاز شاهد و ایثارگر پردیس/ ‏دانشکده/مرکز/موسسه (مطابق ماده ۸ آئین نامه)، نفرات برگزیده از طریق تنظیم صورتجلسه، حداکثر تا پایان وقت اداری یکشنبه 22/12/1395 به اداره کل امور دانشجویان و کارکنان شاهد و ایثارگر دانشگاه معرفی شوند.


آرشیو اطلاعیه های پژوهشی

نمایش 1 - 15 از 126 نتیجه
آیتم در هر صفحه 15
از 9