آرشیو اخبار آرشیو اخبار

خبر خبر

« بازگشت

برگزاری کارگاه آشنایی با پایگاه‌های اطلاعات علمی دانشگاه تهران با تاکید بر: web of science و scopus

به اطلاع می رساند کارگاه آشنایی با پایگاه‌های اطلاعات علمی دانشگاه تهران با تاکید بر: web of science و scopus به شرح ذیل جهت استفاده اعضای هیأت علمی، محققین و دانشجویان برگزار می گردد.

زمان: یکشنبه ۲۰/‏۱۲/‏۹۶‬ ساعت ۱۲-۱۰

مکان: سایت GIS و در صورت استقبال بیشتر از ظرفیت، سالن کنفرانس دانشکده

مدرس: آقای مهندس شاهی مدرس و برگزارکننده دوره‌های آموزشی مرتبط در کتابخانه مرکزی

آدرس کوتاه :