اطلاعیه ها و اخبار آموزشی

« بازگشت

بسیارمهم: اطلاعیه درخواست سنوات تحصیلی دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی

بسیارمهم: اطلاعیه درخواست سنوات تحصیلی دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی


به اطلاع دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی می‌رساند از روز چهارشنبه مورخ ۱۷/‏۰۸/‏۱۳۹۶ جهت درخواست سنوات تحصیلی (سنوات ارفاقی) می‌بایست با مراجعه به پیشخوان خدمت سیستم جامع آموزش دانشگاه به شرح زیر و طبق مقررات و مصوبات مربوط اقدام نمایند.

۱- پس از ورود و تکمیل فرم درخواست توسط دانشجو در سیستم جامع (پیشخوان- درخواست بررسی مسائل آموزشی دانشجو) و تأیید کارشناس مربوط (در گردش کار تعریف شده)، برای امضایمعاون محترم آموزشی و تحصیلات تکمیلی پردیس مربوط از طریق سیستم اتوماسیون ارجاع و سپس به اداره کل ارسال می‌شود. اطلاعات آموزشی از کارنامه دانشجو به صورت خودکار در فرم ثبت خواهد شد.

۲- پس از آن به شرط رعایت کلیه موارد ذکرشده وضمیمه کردن مستندات لازم، توسط مدیریت کل دانشگاه، موضوع در جلسه کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه تهران مطرح پاسخ به صورت تهیه جوابیه اتوماسیون توسط کارشناس مربوط در واحد پذیرش و ثبت نام آن مدیریت تهیه و ارسال خواهد شد.

۳- سنوات ارفاقی برای دانشجویان ذکور مشمول پس ازتایید و ابلاغ مصوبه کمیسیون به صورت نامه جداگانه از مدیریت کل خدمات آموزشی دانشگاه برای نظام وظیفه تهیه و ارسال خواهد شد. ثبت نامو استفاده دانشجو از سنوات ارفاقی منوط به تأیید وصدور مجوز کتبی تمدید معافیت تحصیلی و تحویل به اداره آموزش و ثبت درسامانه جامع امکان پذیر خواهد بود.