اطلاعیه ها و اخبار آموزشی اطلاعیه ها و اخبار آموزشی

بسیار مهم: برنامه امتحانات و ساعت شروع آنها بعد از شبهای قدر

به استحضار می رساند: 

آخرین نسخه برنامه امتحانات نیمسال دوم تحصیلی 96-1395 در سایت دانشکده محیط زیست  در قسمت آموزش درج شده است.

تمامی امتحانات نوبت بعداز ظهر راس ساعت 13 برگزار می گردد.

ضمنا ساعت امتحاناتی که در روز بعد از شب های قدر برگزار می گردد از ساعت 10-8 به 12-10 انتقال  یافته است.