آرشیو اخبار امور دانشجویی آرشیو اخبار امور دانشجویی

اطلاعیه های امور دانشجویی اطلاعیه های امور دانشجویی

بسیار مهم: لزوم ارائه سند تعهد برای دانشجویان ترم اول متقاضی وام تحصیلی

بسیار مهم: لزوم ارائه سند تعهد برای دانشجویان ترم اول متقاضی وام تحصیلی


به اطلاع کلیه دانشجویان روزانه ورودی جدید می رساند با عنایت به اعلام صندوق رفاه دانشجویان، ارائه سند تعهد برای دانشجویان ترم اول متقاضی وام تحصیلی نیز اجباری شد.

 

امور دانشجوئی 1396/8/10