- جمعه، ۳ خرداد ۱۳۹۸

اطلاعیه جلسه دفاع

بهبود آبگیری لجن با استفاده از ترکیب الکتروکوآگولاسیون و پرسولفات و fe3o4 (شنبه 1397/10/29 ساعت 13)

نام دانشجو:  صائب زمانی 

رشته تحصیلی:  مهندسی محیط زیست – گرایش آب و فاضلاب

عنوان پایان نامه: بهبود آبگیری لجن با استفاده از ترکیب الکتروکوآگولاسیون و پرسولفات و fe3o4

اساتید راهنما:   دکترمهردادی- دکتر محمدی ده چشمه

استاد مشاور:دکتر بغدادی – دکتر گل بابایی

تاریخ دفاع: شنبه 1397/10/29 ساعت 13

محل دفاع:  سالن کنفرانس ساختمان شماره دو