نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تاریخچه - گروه طراحی

تاریخچه - گروه طراحی


روند توسعه شهرنشینی در دنیای امروز رشد سریع جمعیت از یک طرف و پیشرفت تکنولوژی و کاربرد آن در جهت بهره برداری از محیط طبیعی و روند تخریب محیط زیست و همچنین مصرف بی رویه منابع طبیعی از طرف دیگر، تعادل نسبی موجود میان انسان و محیط زیست طبیعی را که طی قرون گذشته وجود داشته است برهم زده و موقعیتی بس دشوار و قابل تعمق را در مقابل انسان امروزی قرار می دهد. به همین خاطر است که رشته های مرتبط محیط زیست از اهمیت ویژه ای در جهت شناسائی محدودیت های محیط زیست و جستجوی راه حل هائی برای ادامه حیات و تأمین شرایط زندگی سالم برای ساکنین امروز کره خاکی و نسلهای آینده برخوردار می شود و شناخت امکانات و محدودیت های محیط جز ضروریات هر نوع برنامه ریزی عمرانی و توسعه اقتصادی اجتماعی قرار گیرد.

تأسیس دوره آموزشی مهندسی طراحی محیط زیست در دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران، با توجه به همین نیازها برنامه ریزی شده است.  مهندسی طراحی محیط زیست رشته ای است که هدف آن تربیت متخصصینی است که بتوانند رابطه ای مناسب میان محیط انسان ساخت و محیط طبیعی را در مقیاس های شهری و منطقه ای برقرار کنند و تعادل را در محیط طبیعی با توجه به نیازهای انسانی تداوم بخشند. در این رشته دانشجویان با آموزش در زمینه فنی _ نظری و عملی به طراحی محیط و منظر با هدف ایجاد تعادل بین انسان و طبیعت، تداوم و پایداری فرهنگی _ طبیعی را فراهم می کنند.

بطور کلی هدف این گروه آماده کردن بستری است تا هر دانشجو بتواند بر پایه اصول علمی خلاقیت و استعداد خود را در طراحی محیط زیست  کشف نماید.

 این گروه از سال 1373  در مقطع کارشناسی ارشد (رشته مهندسی طراحی محیط زیست) و از سال 1400 در مقطع دکترا (دکترا مهندسی طراحی محیط زیست) دانشجو می پذیرد.

میانگین پذیرش دانشجو در هر سال 16 نفر بوده که شامل رتبه های برتر کنکور ارشد می باشند.

 

اهداف جامع پژوهش و فناوری  گروه مهندسی طراحی محیط زیست

الف) اهداف اصلی

 • برنامه ریزی و طراحی محیط و منظردر مقیاسهای مختلف و براساس رویکردهای متفاوت مانند راحل های مبتنی بر طبیعت، آسایش اقلیمی، بیوفلیک و مانند آنها
 • طراحی  محیط و منظر شهری، روستایی، طبیعی  و سایتهای گردشگری
 • حفاظت و مرمت محیط و منظر طبیعی ( اعم از انوع مناظر اکوسیستم های آبی و خشکی)
 • حفاظت و مرمت منظر فرهنگی- تاریخی ( اعم از منظر باستانی، تاریخی، شهری، روستایی، کشاورزی، صنعتی و فراصنعتی)
 • توسعه دانش مهندسی در حوزه طراحی محیط زیست
 • توسعه فناوریها درحوزه طراحی محیط زیست
 • طراحی باغ ایرانی و هویت شناسی آن در طراحی محیط
 • توسعه پایدار محیط و منظر نواحی طبیعی،  شهری و صنعتی
 • ارتقا تاب اوری محیط و منظر در مقیاسهای محلی، شهری و منطقه ای
 • طراحی اکولوژیک سایتهای صنعتی، نواحی انسان ساخت و محیط های شهری

 

ّب) اهداف خرد

 

برنامه ریزی و طراحی محیط و منظر

 • برنامه ریزی و طراحی منظردر عرصه های مختلف
 • توسعه هستی شناسی، معرفت شناسی و روشناسی در عرصه برنامه ریزی و طراحی محیط زیست
 • برنامه ریزی و طراحی مناظر متفاوت ضمن توجه به مباحث زیباشناختی و سلامت و سایر رویکردهای مرتبط
 • ادغام نیازهای انسان با ملاحظات محیط زیستی در طراحی محیط  منظر
 • ارتقا شیوه های استفاده پایدار از زمین و مدیریت منابع با استفاده از طراحی محیط
 • توسعه روش های نوآورانه برنامه ریزی و طراحی و محیط و منظر.
 • پژوهش در مورد تأثیر طراحی محیط و منظر بر رفاه انسان و عملکرد اکولوژیکی.
 • طراحی محیطی شبکه ها و زیر ساخت های اکولوژیک در مناظر مختلف
 • طراحی محیطی به منظور بهبود عدالت محیطی و حکمرانی زیست محیطی
 • طراحی محیط  مناظر صنعتی و فراصنعتی ، سبز راهها و بام های سبز عمودی و افقی.
 • طراحی محیطی مناظر گردشگری و جاذبه های مرتبط به آنها ( طراحی انواع سایتهای گردشگری و بوم گردی، اکوکمپ، گردشگری فرهنگی و میراثی، مذهبی و مانند آنها)

 

مرمت محیط و منظر طبیعی

 • مرمت اکوسیستم های تخریب شده به حالت عملکردی و سالم.
 • طراحی محیطی به منظور حفاظت و افزایش تنوع زیستی و خدمات اکوسیستم و خدمات منظر.
 • مرمت محیطی به منظور تعدیل اثرات فعالیت های انسانی بر محیط های طبیعی.
 • مرمت انواع اراضی تخریب شده به دلایل متفاوت مانند برونفیلدها، لندفیلد ها و اراضی معدن کاوی شده و بسط و توسعه تکنیک های موثر مرمت اکولوژیک از قبیل: زیست پالایی، گیاه پالایی و مانند آنها
 • شناسایی و پژوهش در مورد فرآیندهای اکولوژیکی مرتبط در مرمت اکولوژی

 

مرمت و حفاظت منظر فرهنگی- تاریخی

 • حفظ و احیای مناظر فرهنگی که دارای ارزش تاریخی مانند باغهای ایرانی، زیبایی شناختی و محیط زیستی.
 • ادغام میراث فرهنگی با نیازهای معاصر برای استفاده ازمنظر.
 • ترویج درک و تعمیق شناخت ارزشهای غنی  مناظر فرهنگی وبومی کشور.
 • بسط روش هایی ارزیابی و مستندسازی اهمیت منظر فرهنگی
 • پژوهش و تحقیق در مورد تکامل تاریخی و ویژگی های اکولوژیکی مناظر فرهنگی.
 • پژوهش های عملیاتی به منظور  حفاظت از میراث، تفسیر منظر

 

طراحی  محیط و منظر شهری

 • طراحی منظر  محیط های شهری قابل زندگی، پایدار و تاب آور
 • طراحی و یکپارچه سازی زیرساخت های سبز و اصول اکولوژیکی در طراحی شهری.
 • طراحی محیطی فضاهای مختلف سبز شهری
 • طراحی محیطی فضاهای سبز شهری به منظور بهبود سلامت و رفاه عمومی
 • تحقیق در مورد تأثیر طراحی محیطی مناظر شهری بر سلامت انسان، تعامل اجتماعی و تنوع زیستی.
 • رویکردهای نوآورانه طراحی محیط  برای مدیریت سبز شهری، مدیریت رواناب و سیلاب ها، کاهش جزایر حرارتی و مانند آنها.
 • طراحی محیطی شبکه و زیرساختهای اکولوژیک شهری
 • سبز سازی شهری مبتنی بر اصول راه حل های طبیعت بنیان
 • ارتقا تاب اوری محیط و منظر شهری و نواحی طبیعی و سایتهای صنعتی

 

توسعه فنارویها درحوزه مهندسی طراحی محیط زیست

 • توسعه و بهره برداری  از فناوری های پیشرفته برای پیشبرد شیوه های مهندسی طراحی محیطی.
 • ‌بکار گیری فناوریهای نوین ماهواره ای(دور سنجی)، GIS ، یادگیری عمیق و شبکه های عصبی مصنوعی جهت شناخت، مدلسازی و پایش محیط زیست و لنداسکیپ، پارامترهای زیست محیطی و اکولوژیکی، ساختارهای زمین، حریم منظر
 • بسط رویکردهای داده محور و مبتنی بر شواهد را برای طراحی محیطی
 • یکپارچه سازی تکنولوژیهای متفاوت مانند   GIS، سنجش از دور، و سایر فن آوری های مکانی سه بعدی در طراحی محیطی.
 • توسعه و استفاده از الگوهای مختلف مدل سازی برای طراحی محیط و مرمت محیط و منظر
 • بهره گیری از هوش مصنوعی و خبره  برای بهینه سازی عملکرد  پارامترهای موثر در شناخت و طراحی محیط و منظر
 • بررسی و تحلیل فناوری اطلاعات و کارکردهای آن در طراحی،  مستند سازی ، برنامه ریزی و سیستم های هوشمند در طراحی محیط و منظر ،
 • بکارگیری فناوری نوین اطلاعات در طراحی محیط، دستیابی به قابلیت بکارگیری سیستم های هوشمند و خبره در طراحی محیط
 • بکار گیری واقعیت مجازی و تکنولوژیهای نوین  برای تجسم و شبیه سازی پروژه های طراحی محیطی قبل از اجرای فیزیکی