اطلاعیه ها و اخبار آموزشی اطلاعیه ها و اخبار آموزشی

تاریخ شروع نیمسال دوم94-93 دانشجویان مجازی

به اطلاع کلیه دانشجویان مجازی دانشکده محیط زیست می رساند شروع کلاسهای درسی نیمسال دوم 94-93 ازروزشنبه مورخ 1393/11/18 می باشد.