آرشیو آرشیو

اخبار گروه طراحی اخبار گروه طراحی

تاریخ نهایی تحویل پروپوزال به دفتر گروه

تاریخ نهایی تحویل پروپوزال به دفتر گروه


قابل توجه دانشجویان مهندسی طراحی محیط زیست ورودی 92

تاریخ نهایی تحویل پروپوزال به دفتر گروه تا 29 آذر ماه تمدید گردید. بعد از تاریخ فوق به هیچ عنوان پروپوزال پذیرفته نخواهد شد و امکان ثبت نام در ترم بعد وجود نخواهد داشت.