آرشیو اطلاعیه و رویدادهای فرهنگی آرشیو اطلاعیه و رویدادهای فرهنگی

اطلاعیه اطلاعیه

« بازگشت

تاسیس انجمن علمی مدیریت سوانح طبیعی

تاسیس انجمن علمی مدیریت سوانح طبیعی


به درخواست دانشجویان گروه مدیریت سوانح طبیعی مبنی بر تشکیل انجمن علمی دانشجویی در تاریخ 18/8/93 پس از تشریفات قانونی انتخابات برگزار شد و به ترتیب از بین کاندیداها  اعضاء انجمن انتخاب شدند.

دبیر انجمن

آقای ناصر انجرانی

 

اعضای اصلی

آقای رضا رزاقی   

 آقای مجید تابش                   

آقای فرهاد عواطفی              

آقای مهرداد رحیمی       

خانم مینا باقری  

                        

عضو علی البدل

آقای قاسم عرشی    

              

لازم بذکر است این انجمن به شماره 3690022 بثبت رسیده و تا ماه آبانماه سال94 مجاز به انجام فعالیت‌های مربوطه طبق ضوابط و آئین‌نامه‌ انجمن‌های می‌باشد