تقویم دفاع (کارشناسی ارشد و دکترا)

نمایش 1 - 8 از 271 نتیجه
آیتم در هر صفحه 8
از 34

اطلاعیه جلسه دفاع

تبیین حداقل ضوابط سازه‌ای ساختمان‌ها در مقابل سیلاب منطقه موردی مطالعه شهر پل دختر در سیلاب ۱۳۹۸ (چهارشنبه 1401/6/23 ساعت 13)

تبیین حداقل ضوابط سازه‌ای ساختمان‌ها در مقابل سیلاب منطقه موردی مطالعه شهر پل دختر در سیلاب ۱۳۹۸ (چهارشنبه 1401/6/23 ساعت 13)


نام دانشجو: محمدامین صالح احمدی 

رشته تحصیلی: مهندسی سوانح طبیعی

عنوان پایان نامه: تبیین حداقل ضوابط سازه‌ای ساختمان‌ها در مقابل سیلاب منطقه موردی مطالعه شهر پل دختر در سیلاب ۱۳۹۸

استاد راهنما: دکتر بابک امیدوار - دکتر بهرام ملک محمدی

تاریخ دفاع: چهارشنبه 1401/6/23 ساعت 13

محل دفاع: دانشکده محیط زیست