تقویم دفاع (کارشناسی ارشد و دکترا)

نمایش 1 - 8 از 270 نتیجه
آیتم در هر صفحه 8
از 34

اطلاعیه جلسه دفاع

تجزیه و تحلیل آستانه های زیست پذیری شهر مریوان با تاکید بر کاربری زمین (سه شنبه 98/11/1 ساعت 10)

تجزیه و تحلیل آستانه های زیست پذیری شهر مریوان با تاکید بر کاربری زمین (سه شنبه 98/11/1 ساعت 10)


نام دانشجو: سید عبدالله قادری  

رشته تحصیلی: برنامه ریزی محیط زیست

عنوان پایان نامه: تجزیه و تحلیل آستانه های زیست پذیری شهر مریوان با تاکید بر کاربری زمین (سه شنبه 98/11/1 ساعت 10)

استاد راهنما: دکتر صالحی-دکتر فریادی

استاد مشاور: --------

تاریخ دفاع: سه شنبه 98/11/1 ساعت 10

محل دفاع: دانشکده محیط زیست