تقویم دفاع (کارشناسی ارشد و دکترا)

نمایش 1 - 8 از 271 نتیجه
آیتم در هر صفحه 8
از 34

اطلاعیه جلسه دفاع

تدوین الگوی مشارکت محلی در مدیریت طبیعت گردی پایدار در منطقه حفاظت شده جهان نما (یکشنبه 97/7/8 ساعت 9)

تدوین الگوی مشارکت محلی در مدیریت طبیعت گردی پایدار در منطقه حفاظت شده جهان نما (یکشنبه 97/7/8 ساعت 9)


نام دانشجو:   محمد عباسی محمدآبادی

رشته تحصیلی:  برنامه ریزی_ گرایش مدیریت

عنوان پایان نامه:  تدوین الگوی مشارکت محلی در مدیریت طبیعت گردی پایدار در منطقه حفاظت شده جهان نما 

اساتید راهنما:   خانم دکتر لعبت زبردست - جناب آقای دکتر حمیدرضا جعفری

استاد مشاور: جناب آقای دکتر مزدک دربیکی

تاریخ دفاع:  یکشنبه 97/7/8 ساعت 9

محل دفاع:  کوچه -آذین دانشکده محیط زیست- ساختمان شماره 2 سالن کنفرانس