آرشیو اخبار امور دانشجویی

اطلاعیه های امور دانشجویی

تسویه حساب سلف مهر (تغذیه) برای اطلاع دانشجویان فارغ التحصیل

تسویه حساب سلف مهر (تغذیه) برای اطلاع دانشجویان فارغ التحصیل


به اطلاع کلیه دانشجویان فارغ التحصیل میرساند جهت انجام امورتسویه حساب  سلف مهر- تغذیه (در سیستم گلستان) از تاریخ 94/3/30 لغایت 94/7/1 به دانشکده حقوق (انقلاب-دانشگاه تهران-دانشکده حقوق طبقه دوم واحد تربیت بدنی) جناب آقای خان جانی مراجعه نمایند.