آرشیو اخبار آموزش

نمایش 1 - 7 از 202 نتیجه
آیتم در هر صفحه 7
از 29

اطلاعیه ها و اخبار آموزشی

تغییر روند دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری

تغییر روند دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری


به اطلاع می رساند روند انجام دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری دچار تغییراتی شده است که این تغییرات در ادامه این خبر و همچنین بر روی وب سایت دانشکده در بخشهای 

آموزش -----> آیین نامه ها، دستورالعملها و فرم ها ------> فرم های ارشد و دکترا

یا

آموزش -----> آیین نامه ها، دستورالعملها و فرم ها ------> مراحل انجام دفاع

یا

آموزش -----> آیین نامه ها، دستورالعملها و فرم ها ------> رویه ها و دستورالعملها 

 

با عنوان رویه یا مراحل دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد و رویه یا مراحل دفاع از رساله دکترا قابل مشاهده است.

 

  کارشناسی ارشد

  • مراحل انجام و فرمهای مورد نیاز (WordPDF)

   دکترا 

  • مراحل انجام و فرمهای مورد نیاز (WordPDF)