اطلاعیه ها و اخبار آموزشی اطلاعیه ها و اخبار آموزشی

تقویم اخبار آموزش زبان عمومی دانشگاه تهران (UTEPT) سال 1393

تقویم اخبار آموزش زبان عمومی دانشگاه تهران (UTEPT) سال 1393

1392/1/28

بدینوسیله  تقویم آزمون‏های زبان عمومی دانشگاه تهران (UTEPT) سال 1393 اعلام می گردد.