اطلاعیه ها و اخبار آموزشی اطلاعیه ها و اخبار آموزشی

تمدید بازه ارزشیابی اساتید توسط دانشجویان

به اطلاع کلیه دانشجویانی که در بازه زمانی مقرر جهت ارزشیابی اساتید در نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۶-۹۵ اقدام ننموده‌اند، می‌رساند بازه زمانی مذکور از روز شنبه مورخ ۰۶/‏۰۳/‏۹۶  لغایت روز جمعه مورخ ۱۲/‏۰۳/‏۹۶  تمدید شده است.. شایان ذکر است این زمان به عنوان آخرین فرصت بوده و به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد.