اطلاعیه ها و اخبار آموزشی

« بازگشت

تمدید بازه زمانی ارزشیابی الکترونیکی اساتید تا تاریخ 1394/3/15

تمدید بازه زمانی ارزشیابی الکترونیکی اساتید تا تاریخ 1394/3/15


بازه زمانی ارزشیابی الکترونیکی اساتید تا تاریخ 1394/3/15 تمدید گردید.