آرشیو اخبار امور دانشجویی آرشیو اخبار امور دانشجویی

اطلاعیه های امور دانشجویی اطلاعیه های امور دانشجویی

تمدید ثبت وام شهریه در سیستم گلستان برای کلیه دانشجویان نوبت دوم (شبانه)

تمدید ثبت وام شهریه در سیستم گلستان برای کلیه دانشجویان نوبت دوم (شبانه)


به اطلاع کلیه دانشجویان نوبت دوم (شبانه) می رساند مدت زمان ثبت درخواست وام شهریه در سامانه گلستان برای دانشجویان تا تاریخ 13 اسفند ماه تمدید شده است. در خصوص عدم ثبت وام  در تاریخ ذکر شده هیچگونه مسئولیتی متوجه این دانشکده و اداره کل نمی باشد.