اطلاعیه ها و اخبار آموزشی

« بازگشت

تمدید زمان تعیین شده برای ارزشیابی الکترونیکی اساتید

تمدید زمان تعیین شده برای ارزشیابی الکترونیکی اساتید


زمان تعیین شده برای ارزشیابی الکترونیکی اعضای محترم هیات علمی، در نیمسال اول  تحصیلی 94-93، تا روز جمعه مورخ 12/10/93 ( یک روز قبل از شروع امتحانات) تمدید شده است.