اطلاعیه ها و اخبار آموزشی

« بازگشت

تمدید زمان تعیین شده برای ارزشیابی الکترونیکی اساتید

زمان تعیین شده برای ارزشیابی الکترونیکی اعضای محترم هیات علمی، در نیمسال اول  تحصیلی 94-93، تا روز جمعه مورخ 12/10/93 ( یک روز قبل از شروع امتحانات) تمدید شده است.