آرشیو اخبار امور دانشجویی آرشیو اخبار امور دانشجویی

اطلاعیه های امور دانشجویی اطلاعیه های امور دانشجویی

« بازگشت

تمدید زمان ثبت نام در جشنواره دانشجوی نمونه سال 1394

بدینوسیله به استحضار می رساند، زمان ثبت نام دانشجویان متقاضی شرکت در جشنواره دانشجوی نمونه سال 1394 تا تاریخ 18 بهمن ماه تمدید گردید. دانشجویان عزیز دارای شرایط می توانند تا تاریخ مزبور به نشانی اینترنتی: www.nemooneh.saorg.ir مراجعه و ثبت نام نمایند.